medinCNO®

Zaletą aparatu medinCNO® jest możliwość monitorowania nie tylko wyzwalanych przez aparat mechanicznych oddechów, ale przede wszystkim rzeczywistego, spontanicznego oddechu pacjenta, ilości oddechów, czasu trwania wdechu, czasu trwania bezdechu. Dzięki aktywnemu generatorowi nCPAP – Medijet® na ekranie można obserwować dokładnie przebieg krzywej oddechów pacjenta.

medinCNO® pozwala na wprowadzenie czterech różnych trybów wentylacji nieinwazyjnej od standardowego trybu nCPAP po oscylację nieinwazyjną przy zachowaniu przy pacjencie ciągle tego samego układu akcesoriów jednorazowego użytku, bez konieczności jakichkolwiek zmian w czasie przechodzenia pomiędzy poszczególnymi trybami pracy urządzenia.

Funkcja CPAP

CPAP z możliwością ręcznego wyzwalania dodatkowych oddechów oraz kompensacją nieszczelności.

Funkcja CPAP APNOEA:

CPAP z monitorowaniem bezdechu u pacjenta oraz możliwością mechanicznego wyzwalania dodatkowych oddechów w przypadku bezdechu.

Funkcja SNIPPV:

Synchroniczne wsparcie oddechu pacjenta wraz z monitorowaniem bezdechu i możliwością mechanicznego wyzwalania dodatkowych oddechów w przypadku bezdechu.

Funkcja nHFV:

nieinwazyjna OSCYLACJA: CPAP z możliwością terapii wysokimi częstotliwościami.

Film omawiający możliwości aparatu medinCNO®  (angielski)

Jako dystrybutor produktów firmy medin zapewniamy wsparcie i opiekę techniczną dla użytkowników oferowanych przez nas aparatów CPAP zarówno w czasie okresu gwarancyjnego jak i po upływie czasu gwarancji. Zapewniamy dostępność materiałów zużywalnych i wykonujemy przeglądy okresowe.