medin-NC3® Funkcja HFNC i nCPAP w jednym urządzeniu

medin-NC3®

Pierwszy na świecie aparat CPAP do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u wcześniaków i noworodków zasilany wysokowydajną turbiną. To rozwiązanie czyni aparat niezależnym od stacjonarnego podłączenia do sprężonego powietrza. Sprawdza się optymalnie w zastosowaniu w transporcie wewnątrzszpitalnym.

  • Funkcja HFNC i nCPAP w jednym urządzeniu
  • Kompensacja przecieku w każdej funkcji

Zalety aparatu

  • Jest to zupełnie nowa generacja nieinwazyjnego wspomagania oddechu u wcześniaków i noworodków
  • Niezależny od stacjonarnego przyłącza do sprężonego powietrza dzięki wysokowydajnej turbinie
  • Zintegrowanie monitorowania bezdechu bez dodatkowego czujnika
  • Inkubator transportowy nie musi być obciążony dodatkową butlą ze sprężonym powietrzem.
  • Możliwość zastosowania na oddziale na którym nie ma wolnego stacjonarnego przyłącza ze sprężonym powietrzem

medin-NC3® to pierwszy na świecie aparat do terapii nCPAP z turbiną.

Film omawiający możliwości aparatu medin-NC3® (angielski)

Jako dystrybutor produktów firmy medin zapewniamy wsparcie i opiekę techniczną dla użytkowników oferowanych przez nas aparatów CPAP zarówno w czasie okresu gwarancyjnego jak i po upływie czasu gwarancji. Zapewniamy dostępność materiałów zużywalnych i wykonujemy przeglądy okresowe.