nr kat. 3080 Optymalne rozwiązanie w przypadku kombinacji terapii CPAP i HF (High Flow) z zastosowaniem aktywnego generatora Medijet® oraz kaniul nosowych

medinCNO®mini

Funkcja CPAP:
CPAP z możliwością ręcznego wyzwalania dodatkowych oddechów, kompensacją nieszczelności oraz preoksygenacją.

Funkcja APNEA CPAP:
CPAP z monitorowaniem bezdechów pacjenta i mechanicznym wyzwalaniem oddechów w przypadku wystąpienia bezdechu.

Funkcja NIPPV:
wsparcie oddechu na dwóch poziomach

Funkcja High Flow:
możliwość terapii wysokimi przepływami z zastosowaniem kaniul nosowych

Schemat podłączenia układu oddechowego pacjenta wraz z Medijet® do aparatu medinCNO®mini

Schemat podłączenia układu oddechowego pacjenta wraz z kaniulami nosowymi do aparatu medinCNO®mini

Film omawiający możliwości aparatu medinCNO® mini (angielski)

Jako dystrybutor produktów firmy medin zapewniamy wsparcie i opiekę techniczną dla użytkowników oferowanych przez nas aparatów CPAP zarówno w czasie okresu gwarancyjnego jak i po upływie czasu gwarancji. Zapewniamy dostępność materiałów zużywalnych i wykonujemy przeglądy okresowe.